zmysel zivota

Zmysel života

Myslím, že všetci ľudia sa snažia žiť, čo najlepší život. Všetci to robia tak, ako to najlepšie vedia. Háčik je však v tom, že pre každého to znamená niečo iné. Čo je to vlastne ten najlepší život? Myslím, že by sme sa mohli zhodnúť na tom, že je to život, ktorý má čo najväčší zmysel. Pri analýze významu slova zmysel, respektíve zmysel života, sa dostávame ku koreňu toho, ako je možné, že pre každého ten najlepší možný život znamená niečo iné. Čo je to ten zmysel života. Znamená niečo sám o sebe? Každý ho totiž vidí v niečom inom. Kým pre jedného je najdôležitejší kariérny úspech, vysoká profesionalita a pracovné nasadenie, pre iného to vôbec dôležité nie je, ale skutočný zmysel vidí v rodine, útulnom harmonickom domove a dobrých rodinných vzťahoch. Niekto iný si zas uvedomuje, že je pre neho najdôležitejšie akési duchovné, či spirituálne naplnenie a snaží sa svoj život zasvätiť akémusi vyššiemu zámeru.

Myslím, že je dobré si sám pre seba svoj zmysel života vyjasniť a žiť sa ho hlavne sám pred sebou v čo najlepšej možnej forme. Na druhej strane je dôležitá vzájomný rešpekt a akceptovanie toho, že ľudia navzájom svoje životy vedú rozdielne. Môžeme sa navzájom od seba inšpirovať, ale nikdy nie je dobré tomu druhému svoj názor na zmysel života pchať. Všetci sme iný, všetci máme iný základ, iné korene, pochádzame z iných kultúrnych, či sociálnych štruktúr, respektíve sme zo svojej podstaty rozdielny a preto je tak dôležité nezabúdať na prirodzené rozdielnosti a dôležitosť vzájomného rešpektu.

Napríklad, ak je pre nás zdravie na prvom mieste, sme najlepším odborníkom, čo sa výživových doplnkov týka, je to dobre pre nás. Môžeme sa napríklad zmieniť o tom, že sme objavili nový  výživový doplnok so zaujímavým názvom kremelina, ale nasilu ho niekomu pchať, nie je dobrý nápad. Rovnako ako keď je pre nás na prvom mieste správna výchova detí a kupujeme vyslovene len špeciálne kreatívne hračky, nemusíme pri návšteve „obyčajných“ rodičov hovoriť o tom, ako sú tie bežné hračky úplne nevhodné pre správny rozvoj detí.